Vedligeholdelsesplan

 

Forside Administration Lejligheder Info / Aktiviteter

Tilbage Velkomstfolder Husorden Vedtægter Økonomi Vedligeholdelsesplan Energimærke Bygningsforsikring Referater Projekter Ejerlejlighedsloven

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANENS HENSIGT 

Hensigten med nærværende drifts- og vedligeholdelsesplan er, at planen skal danne grundlag for et etableret/hensigtsmæssigt forbedrings- og vedligeholdelsesforløb, som kan reducere faren for grove akutte skadesforløb, og derved opnå bedre løsninger både bygningsmæssigt og økonomisk.

 FORUDSÆTNINGER FOR DRIFTS- & VEDLIGEHOLDELSESPLANENS ØKONOMIOVERSIGT

 Anførte priser i vedligeholdelsesplanen er overslagsmæssige og baseret på V&S Byggedata, erfaringstal fra tilsvarende opgaver samt indhentede tilbud på specifikke opgaver.

Finansieringen af arbejdet beskrevet i vedligeholdelsesplanen foregår via de midler der henstår på foreningens

 Vedligeholdelseskonto. Beløbet der hensættes til vedligehold, besluttes hvert år på den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelsen af foreningens generelle budget. Det er ligeledes på en generalforsamling det besluttes hvilke vedligeholdelsesarbejder der skal igangsættes og bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte.

Der skal skelnes mellem ordinært vedligehold  /  forventet vedligehold samt uforudseeligt vedligehold / pludselig opstået skade, der ikke er dækket af bygningsforsikringen, i nærværende budget.

Der skal derfor også budgetteres yderligere et beløb til uforudseelige udgifter i foreningens driftsregnskab.

Klik her for at læse Drifts- og vedligeholdelsesplanen

 

 

Kontakt Webmaster Nyhedsmail Webmail

Copyright © 2006 Ejerforeningen Bryggerparken