Husorden

 

Forside Administration Lejligheder Info / Aktiviteter

Tilbage Velkomstfolder Husorden Vedtægter Økonomi Vedligeholdelsesplan Energimærke Bygningsforsikring Referater Projekter Ejerlejlighedsloven H u s o r d e n for vores område

 

Kære beboere,

Det er desværre - igen - nødvendigt for bestyrelsen at agere 'bussemand' og indskærpe overfor jer, at flg. få, enkle regler skal overholdes i bebyggelsen:

 

Affald

 

bullet

Almindeligt affald skal i containerne mrk. "restaffald", Alt andet affald, dvs. jern/metal, porcelæn, større papemballage, møbler o. lign., skal på kommunens genbrugsplads

bullet

Fasker og bio affald skal i containerne ved blok 3

bullet

Aviser skal i containeren ved blok 1

Storskrald

 

bulletMå først sættes ud dagen før afhentning; i øvrigt: ny oversigt fra kommunen vedr. afhentning i 2006 kommer primo januar . Hent den her

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lade 'ulovligt' storskrald/affald fjeme vha. vognmand efter regning!


Hunde

 

bulletskal holdes i snor - og 'høm-høm'er fjernes

Alt dette kan næppe være de store nyheder, vel? Så derfor, benyt lejligheden - specielt her omkring jul og nytår, hvor der må forventes ekstra stort 'pres på' - til at 'øve jer' med a udvise øget omtanke: der kan nok være op til 30-40% mere i containerne, hvis kartoner og anden 'hård' emballage skæres op og foldes sammen (eller i det mindste trampes flade).  

 

Boldspil

 

Boldspil op ad gavlene er forbudt. 

Med håbet om øget trivsel og tilfredshed for unge og gamle, små og store ! 

Bestyrelsen

 

 

Kontakt Webmaster Nyhedsmail Webmail

Copyright © 2006 Ejerforeningen Bryggerparken