Udlejning af lejlighed

 

Forside Administration Lejligheder Info / Aktiviteter

Køb af lejlighed Salg af lejlighed Udlejning af lejlighed Farvekoder Billeder af byggeriet

Praktiske oplysninger ved udlejning  af lejlighed

 

Lejeaftalen bør være tidsbegrænset for at opnå bedst mulig sikkerhed 

for at lejeren flytter ud igen. 

Ejerforeningen Bryggerparken anbefaler stærkt, at lejemålet sættes til 

en tidsbegrænsning på lejekontrakten på max. 6 - 12 mdr.

 

Vær opmærksom på følgende § i lejeloven !

 

Ifølge lejelovens § 80 kan den tidsbestemte lejeaftale ikke ved opsigelse bringes til ophør i lejeperioden, medmindre dette er aftalt eller den anden part i lejeforholdet misligholder aftalen.

Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, forsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning. Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold.

 

Det kan give problemer hvis lejeaftalen forlænges efter udløbet af den tidsbegrænsede periode, idet lejeren herved kan få en forventning om, at lejeaftalen kan forlænges flere gange og tidsbegrænsningen herved bliver uklar.

 

Hvis tidsbegrænsningen bortfalder eller tilsidesættes, kan udlejer opsige lejemålet med 1 års varsel, hvis han selv ønsker at benytte det lejede og hvis opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.

 

Elektronisk udgave af typeformular A 8. udgave af 3/9 2001 kan downloades her:

 

http://www.ejendommen.dk/Link/Downloadlejekontraktprivatboligudlejning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Webmaster Nyhedsmail Webmail

Copyright © 2006 Ejerforeningen Bryggerparken