Generalforsamling i Ejerforeningen Bryggerparken d. 9. september 2020

Download indkaldelsen med bilag her

Kære alle,

I indkaldes hermed til generalforsamling i E/F Bryggerparken onsdag d. 9. september kl 19.00 på Ølstykke Bibliotek.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19. august, disse kan afleveres i de respektive bestyrelsesmedlemmers postkasser eller sendes via mail bestyrelsen@bryggerparken.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
 3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med assistanceerklæring. Bilag 1
 4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det kommende regnskabsår. Bilag 2 og Bilag 3

Bestyrelsen indstiller til at fællesudgifterne forhøjes fra kr. 250.000 til kr. 300.000. Yderligere information omkring dette vil blive gennemgået på generalforsamlingen.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Nuværende medlemmer:
  2. Ib Christensen, nr. 11 – genopstiller ikke.
  3. Sandi Rosell, nr. 16 – genopstiller ikke.
  4. Georg Nielsen, nr. 23 – stiller op til genvalg
  5. Pia R. Kristoffersen, nr. 21 (suppleant) – stiller op til genvalg
  6. Der er behov for flere kandidater eventuelt også blot som suppleant, da E/F pt. Ikke har tilstrækkeligt med Bestyrelsesmedlemmer.
 2. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Furesø Revision
 3. Valg af kasserer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjarne Hoeg-Heise
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Fjernvarme/Varmepumpe
  2. Renovation
  3. Vedligehold af skrænt på indvendig side
  4. Udluftningsventiler på loftsrum
 5. Eventuelt
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.